• The New Republic | January 18, 2018
 • Daily Kos | January 18, 2018
 • Bloomberg | January 17, 2018
 • Bloomberg | January 16, 2018
 • The Nation | January 16, 2018
 • Marketplace | January 16, 2018
 • Vice News | January 16, 2018
 • Mother Jones | January 16, 2018
 • New York Observer | January 16, 2018
 • The Atlantic | January 16, 2018
 • Marketplace | January 16, 2018
 • Washington Post | January 11, 2018
 • Chicago Tribune | January 10, 2018
 • The New York Times | January 9, 2018
 • The Atlantic | January 9, 2018
 • The Washington Post | January 9, 2018
 • Salon | January 9, 2018
 • The Washington Examiner | January 9, 2018
 • The Associated Press | January 8, 2018
 • The Washington Post | January 8, 2018
 • Newsweek | January 8, 2018
 • PBS News Hour | January 8, 2018
 • The Guardian | January 8, 2018
 • New York Observer | January 8, 2018
 • CBS Moneywatch | January 8, 2018
 • The Atlanta Journal Constitution | January 8, 2018
 • Fortune | January 8, 2018
 • Press Associates Union News Service | January 8, 2018
 • Splinter News | January 5, 2018
 • Market Watch | January 5, 2018