• The Washington Post | January 20, 2016
 • The Week | January 20, 2016
 • The American Prospect | January 20, 2016
 • How Stuff Works | January 20, 2016
 • The Huffington Post | January 19, 2016
 • The Christian Science Monitor | January 19, 2016
 • Fortune | January 19, 2016
 • Newsweek | January 19, 2016
 • Vice News | January 19, 2016
 • MSNBC | January 19, 2016
 • The Week | January 19, 2016
 • American Prospect | January 15, 2016
 • Bloomberg | January 15, 2016
 • Bloomberg | January 15, 2016
 • Politico | January 15, 2016
 • International Business Times | January 15, 2016
 • The Washington Post | January 14, 2016
 • C-SPAN | January 14, 2016
 • Al Jazeera America | January 14, 2016
 • The Guardian | January 14, 2016
 • Fortune | January 14, 2016
 • Alliance for American Manufacturing | January 14, 2016
 • CNBC | January 13, 2016
 • The Huffington Post | January 13, 2016
 • Tampa Tribune | January 13, 2016
 • Minnesota Public Radio | January 13, 2016
 • American Prospect | January 12, 2016
 • The New York Times | January 11, 2016
 • Wall Street Journal | January 11, 2016
 • NPR | January 11, 2016