• NPR | October 9, 2014
 • Salon | October 8, 2014
 • The Chicago Sun Times | October 8, 2014
 • Marketplace | October 8, 2014
 • VOX | October 6, 2014
 • The Chicago Tribune | October 6, 2014
 • The Washington Post | October 6, 2014
 • Fortune | October 3, 2014
 • The Nation | October 3, 2014
 • The Guardian | October 1, 2014
 • Al Jazeera America | October 1, 2014
 • Bill Moyers Blog | September 30, 2014
 • US News and World Report | September 30, 2014
 • CNBC | September 29, 2014
 • Fiscal Times | September 29, 2014
 • NBC News | September 29, 2014
 • The Washington Post | September 29, 2014
 • Reuters | September 25, 2014
 • CNBC | September 25, 2014
 • MSNBC.com | September 25, 2014
 • New York Times | September 22, 2014
 • New York Times | September 22, 2014
 • The Washington Post | September 19, 2014
 • The New York Review of Books | September 18, 2014
 • The New York Times | September 18, 2014
 • Reuters | September 18, 2014
 • The New Yorker | September 18, 2014
 • Wall Street Journal | September 18, 2014
 • MSNBC | September 18, 2014
 • McClatchy | September 18, 2014